Pastiche  • Alam mo yung pakiramdam na gusto mo nang umiyak sa harapan niya para lang malaman niyang nasasaktan ka na.

    • 4